090.797.2005
097.284.9250
Email: moitruong.bmx@gmail.com

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi nâng công suất nhà máy gia công cơ khí, lắp đặt sản phẩm kim loại

Ngày Đăng : 31/10/2019 - 2:35 PM
Dự án: “NÂNG CÔNG SUẤT SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ, LẮP RÁP SẢN..

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Ngày Đăng : 03/10/2018 - 10:15 PM
Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường - doanh nghiệp cần làm trước khi..
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
hotline090.797.2005
Chat hỗ trợ
Chat ngay