090.797.2005
097.284.9250
Email: moitruong.bmx@gmail.com

Dịch vụ

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Ngày Đăng : 09/08/2022 - 3:26 PM

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 

 Các tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
hotline090.797.2005
Chat hỗ trợ
Chat ngay