090.797.2005
097.284.9250
Email: moitruong.bmx@gmail.com

Dịch vụ

Giấy phép môi trường là gì ?

Ngày Đăng : 28/09/2022 - 8:00 AM
Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm..

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ

Ngày Đăng : 12/08/2022 - 10:17 AM
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định..

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Ngày Đăng : 09/08/2022 - 3:26 PM
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy..

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày Đăng : 09/08/2022 - 3:12 PM
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số..

Giấy phép môi trường

Ngày Đăng : 17/06/2022 - 8:22 AM
Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền..

Hướng dẫn lưu chứa chất thải nguy hại đúng quy định

Ngày Đăng : 25/04/2020 - 9:01 AM
Khi có chất thải nguy hại phát sinh nhưng chưa được chuyển giao đến đơn vị..

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Ngày Đăng : 24/04/2020 - 3:53 PM
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo tổng thể các vấn đề về..

Phân biệt báo cáo quan trắc môi trường và báo cáo quan trắc môi trường lao động

Ngày Đăng : 23/04/2020 - 3:49 PM
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, cơ sở vẫn đang nhầm tưởng quan trắc môi trường..

Tần suất báo cáo số liệu quan trắc môi trường

Ngày Đăng : 23/04/2020 - 3:02 PM
Tùy vào đối tượng cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường mà có tần..

Hướng dẫn các bước thực hiện lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Ngày Đăng : 23/04/2020 - 2:49 PM
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43, là một hình thức đánh..
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
hotline090.797.2005
Chat hỗ trợ
Chat ngay